Thursday, November 27, 2003

eid al-shukr

al-aan, sanadh-hab ilaa wilkes-barre, pennsylvania bisabab eid al-shukr. ghadan, sanusaafir ilaa lewisburg, pennsylvania ilaa beyt waalidat zowjatii. sanabqaa fiihaa Hattaa yowm al-aHad, thumma sanarji3 ilaa shaqqatii.

so i won't be posting until then. eid al-shukr mubarak everyone!